Gün panelleri

 • N-TYPE TOPCON 415W-465W identaşaýyş gün panelleri

  N-TYPE TOPCON 415W-465W identaşaýyş gün panelleri

  22,28% -e çenli ýokary netijelilik
  N-TOPCon öýjük tehnologiýasy
  Öýjük tehnologiýasynyň ýarysy
  SMBB tehnologiýasy
  Ajaýyp anti-PID pes LID öndürijiligi
  Az gyzgyn nokat kölege effektleri
  Powerokary güýç çykaryjy aşaky BOS & LCOE
 • N-TYPE TOPCON 415W-465W Gün paneli gün modulynyň zawodyň bahasy

  N-TYPE TOPCON 415W-465W Gün paneli gün modulynyň zawodyň bahasy

  22,28% -e çenli ýokary netijelilik
  N-TOPCon öýjük tehnologiýasy
  Öýjük tehnologiýasynyň ýarysy
  SMBB tehnologiýasy
  Ajaýyp anti-PID pes LID öndürijiligi
  Az gyzgyn nokat kölege effektleri
  Powerokary güýç çykaryjy aşaky BOS & LCOE
 • Alikosolar Gün energiýasy paneli 500Watt 500W

  Alikosolar Gün energiýasy paneli 500Watt 500W

  Pes bahadan ýokary netijelilik mono 500w 500 watt gün panelleri
  Residentialaşaýyş we peýdaly programmalar, üçek we ýerüsti gurnama üçin niýetlenen mono-kristal modullar 144 CELLS.
  Anti-şöhlelendiriji we öz-özüni arassalaýan ýer, kirden we tozandan güýç ýitgisini azaldýar.
  Ajaýyp mehaniki ýük garşylygy: ýokary ýel ýükleri (2400Pa) we gar ýükleri (5400Pa) bilen tassyklanýar.

 • 210mm modully mono gün paneli N görnüşli öýjük 665-690W önümçiligi

  210mm modully mono gün paneli N görnüşli öýjük 665-690W önümçiligi

  Ultra ýokary güýç 23.2% netijelilige laýyk gelýär.

  210 modulyň ekosistemasy eýýäm emele geldi we 210 modul esasy inwerterler we yzarlaýjylar bilen doly utgaşýar.Öwrüji çözgütleri, 210 modul bilen gurlan ýaşaýyş, täjirçilik we senagat we peýdaly elektrik taslamalarynyň ähli ssenariýalaryna degişlidir.Mundan başga-da, häzirki senagatyň ortaça görkezijisi bilen deňeşdirilende, 210mm modullarda kuwwatlylygy 35W-90W ýokarlanýar we BOS-da tygşytlylygy watt üçin 0,5-1,6 sent bolýar, bu müşderiler üçin has gymmatly bolýar.
  Bu modullar ajaýyp mehaniki ýük ukybyny we ygtybarlylygyny barlaýan alty sany mehaniki ýük synagyndan geçdi.Gaty ýel, gar tupany, aşa sowuk we doň ýaly aşa howa şertlerini simulýasiýa edýän berk synaglarda 670W modul IEC standartyndan has ýokary ýerine ýetirildi.
  Modullaryň gurulmagy PV ulgamynyň durnuklylygyna-da uly täsir edýär.Şonuň üçin aşa howa şertlerinde garyşyk durnukly gurnama ulanmak PV ulgamynyň howpsuzlygyny we ygtybarlylygyny üpjün edýär we doly ömrüň dowamynda elektrik öndürmekde girdeji gazanýar.
  täze nesil modullary (182, 210) öňki 166 nesil bilen deňeşdirilende ulgam bahasynda has uly artykmaçlygy görkezdi.

  Pes woltly we ýokary simli güýjüň innowasion dizaýny, 210 modula CAPEX we LCOE-de 182 seriýa bilen deňeşdirilende has uly artykmaçlyga mümkinçilik berýär.
  M10 585W modullary bilen deňeşdirilende, 600W we 670W modullar, CAPEX-de 1,5-2 € / Wp tygşytlamak we LCOE-de 3 - 4,5% tygşytlamak bilen ajaýyp öndürijilige eýe.M6 455W bilen deňeşdirilende, LCOE-de tygşytlamak 7,4%.“Alicosolar” -yň 670W, 605W 550W we 480W bilen görkezilen 210 moduly müşderilere has köp baha berýär.

 • “Alicosolar Mono” 132 ýarym öýjük, ähli gara gün panelleri 465W 470w 475w 480w 485w 182mm öýjük 10BB

  “Alicosolar Mono” 132 ýarym öýjük, ähli gara gün panelleri 465W 470w 475w 480w 485w 182mm öýjük 10BB

  Gün paneliniň bahasynyň esasy tapawudy, 1-nji gün paneli däl-de, 1-nji derejeli gün paneli.

  1. Esasy zakaz etseňizmonogün paneli - öýjük ölçegi 166 * 166mm ýa-da 182mm * 182mm (210 * 210mm ýakyn wagtda meşhur bolar), öýjük belgisi 54 sany, 60 sany, 72 sany, watt: 365-500W), arzan bahany alyp bilersiňiz, sebäbi zawodymyzda ýa-da başgalaryň aksiýasy bar.
  2. Alsoöne ýöriteleşdirilen buýrugy hem edip bileris, öýjükli batareýany IBC, TYPE P-perc ýa-da NI-TOPCON görnüşini saýlap bilersiňiz), mono ýa-da poli, Monofacial ýa-da Bifacial, ululygy, watt, reňk we ş.m. Şeýle hem 670 watt, hatda 705 watt Pv modullaryny hem berip bileris.

  Şeýle hem Hytaýda birinji orunda durýan “Solargiga Energy Holdings Limited” bilen hyzmatdaşlyk etdik.“Solargiga Energy Holdings Limited” Hytaýyň içerki bazaryna jemlenmezden ozal, dünýä bazaryny öwrenip başlaýar.Şinany bir gün paneli isleseňiz, bizi saýlamak iň gowy usuldyr.Has arzan bahadan ýokary hilli önümleri alyp bilersiňiz.

   

  Bir panel panelinde gyzykly bolsaňyz, maňa ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.

  400 480 500 Watt mono gün paneli meşhur we iň arzan bahasy bilen.Öý üçegi, täjirçilik kwartiralary ýa-da toprakly gurnamalar üçin amatly.

 • Mini Panel Gün Monokristalino 300w 200w 100w 100w gün panelleri

  Mini Panel Gün Monokristalino 300w 200w 100w 100w gün panelleri

  Mono kristal (6 * 10) öýjükleriň gün moduly

  AS-60P-300W 280W ~ 315W

  > Powerokary kuwwatly çykyş

  > Has pes pes öndürijilik

  > Kölegäniň täsiri

  > 0 + 5 çişirilen çydamlylyk

  > Materiallar we gaýtadan işlemek üçin 12 ýyl kepillik

  > Goşmaça çyzykly elektrik çykaryşy üçin 25 ýyl kepillik

 • 150w 180w 200w Mono Photovoltaic Mini PV Gün paneli Gün energiýasy ulgamy

  150w 180w 200w Mono Photovoltaic Mini PV Gün paneli Gün energiýasy ulgamy

  Mono kristal (6 * 10) öýjükleriň gün moduly

  AS-60P-300W 280W ~ 315W

  > Powerokary kuwwatly çykyş

  > Has pes pes öndürijilik

  > Kölegäniň täsiri

  > 0 + 5 çişirilen çydamlylyk

  > Materiallar we gaýtadan işlemek üçin 12 ýyl kepillik

  > Goşmaça çyzykly elektrik çykaryşy üçin 25 ýyl kepillik

  Jingjiang Alicosolar New Energy Co Ltd.

 • Alikosolar Gün ýokary netijeliligi 100W 200W Mono Fotowoltaik çeýe PV Gün paneli Öý energiýasy üçin Gün energiýasy ulgamy

  Alikosolar Gün ýokary netijeliligi 100W 200W Mono Fotowoltaik çeýe PV Gün paneli Öý energiýasy üçin Gün energiýasy ulgamy

  Model belgisi SZ-100-36M
  Nominal güýç 100W
  Öýjükleriň netijeliligi 22%
  Iň ýokary tok 5,19A
  Iň ýokary naprýa .eniýe 19.28V
  Açyk zynjyr naprýa .eniýesi 22.92V
  Gysga utgaşma tok 5.50A
  Iň ýokary ulgam naprýa .eniýesi 500V
  Çykyş çydamlylygy 0 ~ + 3%
  Kabel (MC4) 700mm / 2,5mm2
  Modulyň gurluşy Alýumin çarçuwasy 1 Aýna / EVA / Arka sahypasy
  Çatryk gutusynyň reýtingi > IP67
  Öýjük 210 * 33.2-34 * 2
  Iş temperaturasy -40 * + 80 ° C.
  Modulyň ölçegleri 1160 * 450 * 30mm
  Agramy (arassa / jemi) 5.5 / 6.3kg
 • Alikosolar Gün ýokary netijeliligi 100W 50W Mono Fotowoltaik çeýe PV Gün paneli Gün energiýasy ulgamyny öýde ulanmak üçin

  Alikosolar Gün ýokary netijeliligi 100W 50W Mono Fotowoltaik çeýe PV Gün paneli Gün energiýasy ulgamyny öýde ulanmak üçin

  Model belgisi SZ-50-36M
  Nominal güýç 50W
  Öýjükleriň netijeliligi 22%
  Iň ýokary tok 2.76A
  Iň ýokary naprýa .eniýe 18.15V
  Açyk zynjyr naprýa .eniýesi 21.57V
  Gysga utgaşma tok 2.92A
  Iň ýokary ulgam naprýa .eniýesi 500V
  Çykyş çydamlylygy 0 ~ + 3%
  Kabel (MC4) 500mm / 2,5mm2
  Modulyň gurluşy Alýumin çarçuwasy / Aýna / EVA / Arka sahypasy
  Çatryk gutusynyň reýtingi > IP67
  Öýjük 210 * 33,2-16 * 2
  Iş temperaturasy ■ 40 ~ + 80 ° C.
  Modulyň ölçegleri 451 * 565 * 30mm
  Agramy (arassa / jemi) 2.75 / 3.2kg
 • Reňkli gün panelleri RV PV Mono Gün paneli 50W 100W 200W 180W Gün panelleri Reňk PV

  Reňkli gün panelleri RV PV Mono Gün paneli 50W 100W 200W 180W Gün panelleri Reňk PV

  Iň oňat satuw - reňkli monokristally PV modullary

   

  120 SÖLGI HALF-KUT - 9 BUSBAR
  * Ölçegleri: 1755 x 1038 x 35 mm
  * Agramy: 19,7 kg
  * EModulyň netijeliligi: 13,45% -e çenli
  * Pmax temperatura koeffisiýenti: -0.35% / ° C.

  120 öýjükli modul indi reňkli aýna we reňkli çarçuwalar bilen hem elýeterlidir, bu moduly Integrirlenen fotowoltaika gurmak üçin ýakymly binagärlik elementine öwürýär.
 • Alicosolar Mono 156 ýarym öýjük gün panelleri 560W 565w 570w 575w 580w 182mm öýjük 10BB

  Alicosolar Mono 156 ýarym öýjük gün panelleri 560W 565w 570w 575w 580w 182mm öýjük 10BB

  Hytaýyň Jiangsu welaýatynyň Çanjou şäherindäki 12MW täjirçilik metal üçek gün zawody, 2015-nji ýylyň noýabr aýynda tamamlandy
  Deňizde adaty paket.
  karton guty, agaç guty we agaç palet
  gün panelleri uly kuwwatly gün panelleri 182mm gün panelleri

 • “Alicosolar 250W-270W” monokristally öý we täjirçilik maksatly gün paneli

  “Alicosolar 250W-270W” monokristally öý we täjirçilik maksatly gün paneli

  Iň oňat baha 2018 meşhur ýöriteleşdirilen 250W 255W 260W 265W 270W monokristally öý we täjirçilik maksatly gün paneli
  Önümçiligiň öňdebaryjy modul güýji kepilligi
  Halkara hil, howpsuzlyk we öndürijilik şahadatnamalary
  ISO9001 hil dolandyryş ulgamynyň standartlaryna kepillendirilen önümçilik desgasy
  Owadan görnüş, oňat çydamlylyk we aňsat gurnama
  Müşderileriň talaplaryna laýyklykda ýörite dizaýn

1234Indiki>>> Sahypa 1/4