Biz hakda

SOLAR PANEL Zawody

Kompaniýanyň tertibi

“Alicosolar” gowy enjamlaşdyrylan synag desgalary we güýçli tehniki güýji bolan gün energiýasy ulgamyny öndüriji. Jingjiangda ýerleşýär. Jingjiang şäherinden Şanhaý şäherine awtoulag bilen iki sagat töweregi wagt ýerleşýär. Ylmy barlaglar

Öz zawodymyz öndürýär

1. Gün şöhleleri we gurnama gurluş ulgamy.

Söwda we ýaşaýyş gün energiýasy generator ulgamlary üçin uly çeýeligi bilen döredilen Gün rack we gurnama gurluş ulgamy.üçege we ýere akdyrylan çarçuwaly we çarçuwasyz gün modullaryny oturtmak üçin amatlydyr.

Gün gurnama gurluşy materialy alýumin garyndysy bolup, ýeňil we gaty aýratynlyklary bilen üçek tekjesi üçege edilýän basyşy peselder we öý gün ulgamyny durnuklaşdyrar, ýokary gurnama bölekleri we ýöriteleşdirilen çözgütler bilen gün paneli rack gurnama wagtyňyzy we puluňyzy tygşytlar.

2.PV Gün paneli: 

Mono / Poly / Perc / Halfarym öýjük / Bifacial / gysgyçly PV paneli. Kuwwat aralygy 5Wattdan 655Watt, gyzgyn satuw Perc 380W 450W 500W 570W 655W 670W, ähli harytlaryň CE / TUV / CEC şahadatnamalary bar.

“Alicosolar” Germaniýadan, Italiýadan we Japanaponiýadan ösen awtomatiki önümçilik enjamlaryny hödürledi. Önümlerimiz global we ulanyjylar tarapyndan ynamdar.

3.“Alicosolar” gün ulgamyňyz üçin, gözenek ulgamynda, gözenek ulgamynda, gibrid ulgamda ýa-da gün suw nasosynda bir gezeklik hyzmat edýärdizaýn, önümçilik, satuw ýöne gurnama ýok.

Ygtybarly tor galstuk inwertory, batareýa inwertory, Gel batareýalary we litiý-ion batareýalary üpjün edijiler bilen hyzmatdaşlyk etdik.Biz siziň bilen tüýs ýürekden hyzmatdaşlyga sabyrsyzlyk bilen garaşýarys.