Gün gözegçiligi

 • 384V Mppt gün zarýad gözegçiligi

  384V Mppt gün zarýad gözegçiligi

  • MPPT zarýad tertibi, öwrülişiň netijeliligi 99,5% -e çenli.

  • Zarýad beriş naprýa; eniýesi sazlanýar;Üç basgançak zarýad tertibi.

  • Esasy parametrleri görkezmek üçin adam-maşyn täsiriniň, LCD ýumşak çyrasynyň adamlaşdyrylan funksiýasyny üpjün ediň

  • RS485 ýa-da RS232 (islege görä) we LAN aragatnaşyk porty, IP we Derwezäniň salgysy ulanyjy tarapyndan kesgitlenip bilner.

  • Modully dizaýn we ömri 10 ýyl teoriýada ulanmak üçin niýetlenendir.

  • Önümler UL, TUV, 3C, CE kepilnama talaplaryna laýyk gelýär.

  • 2 ýyl kepillik we 3 ~ 10 ýyl uzaldylan tehniki hyzmat.

 • 12V 24V 48V 96V Mppt gün zarýad gözegçiligi

  12V 24V 48V 96V Mppt gün zarýad gözegçiligi

  12V 24V 48V Mppt zarýad gözegçiligi

  12V / 24V / 48V 60A

  96V 50A / 80A / 100A

  192V 50A / 80A / 100A

  220V 50A / 80A / 100A

  240V 60A / 100A

  384V 80A / 100A

  nominal önümimiz üçin

 • 12V 24V 48V 96V 30-70A MPPT Gün zarýad gözegçiligi

  12V 24V 48V 96V 30-70A MPPT Gün zarýad gözegçiligi

  12V 24V 48V 96V 30-70A MPPT Gün zarýadyny dolandyryjy zawodyň satuw bahasy, Bu MPPT Gün zarýad gözegçiliginiň bahasy 100 dollar töweregi.

 • PWM Gün zarýad gözegçiligi

  PWM Gün zarýad gözegçiligi

  96V PWM Gün gözegçilik ediji güýçlendiriji

 • Gün kombinatory gutusy

  Gün kombinatory gutusy

  ■ Esasy aýratynlyklar

  • Guty serialda gün panelleriniň dürli setirlerine girip biler. Her setir tok maksimum 15A çenli bolup biler.

  • volokary woltly ýyldyrymdan goramak enjamy bilen enjamlaşdyrylan anod hem, katod hem ýyldyrymdan goramak bölümine eýe.

  • Professional DC ýokary woltly tok öçürijini we DC naprýa .eniýe bahasy DC1000V-den pes däl bolany üçin ygtybarly we ygtybarly.

  • volokary woltly çydamly DC (enjamlar we tok öçürijiler) bilen enjamlaşdyrylan iki basgançakly howpsuzlyk gorag enjamy.

  • Açyk gurnama talaplaryny kanagatlandyrmak üçin IP65 gorag derejesi.

  • installationönekeý gurnama we amatly tehniki hyzmat. Uzak hyzmat ömri bilen ulanmak aňsat.