Gün kondisioneri

  • Täze önüm DC kondisioner gün energiýasy 3kw uzaklykdaky gün kondisionerleri

    Täze önüm DC kondisioner gün energiýasy 3kw uzaklykdaky gün kondisionerleri

    Gysgaça syn Çalt jikme-jiklikler Gelýän ýeri: Hytaý markasynyň ady: Alikosolar kuwwaty (btu): > 12001 COP: 11 EER: > 20 Kuwwat (W): 980 Kuwwat görnüşi: DC Ulanylyşy: Otag naprýa .eniýesi (V): 220v itionagdaýy: Täze Soň- satuw hyzmaty üpjün edilýär: Mugt ätiýaçlyk şaýlary Kepillik: 3 ýyl Görnüşi: Bölünen diwar gurnalan kondisionerler sowadyş / ýyladyş: sowadyş / ýyladyş amaly: myhmanhana, açyk, täjirçilik, öý güýji çeşmesi: elektrik, gün programmasy bilen dolandyrylýan: Hawa kesgitlenen ýygylyk / üýtgeýän ýygylyk : Üýtgeýän ýygylyk Iş wagty: 24 ...