Gibrid gün ulgamy

 • Doly gün energiýasy ulgamy 5000w öýli gibrid gün ulgamy 5KW setli gün energiýasy ulgamy

  Doly gün energiýasy ulgamy 5000w öýli gibrid gün ulgamy 5KW setli gün energiýasy ulgamy

  1. Arassa ölçeg bilen has köp pul tygşytlaň

  Gün panelleriňiz köplenç sarp edip boljak zatlaryňyzdan has köp elektrik öndürer.
  Arassa ölçeg bilen, jaý eýeleri bu artykmaç elektrik energiýasyny kommunal toruna goýup bilerler.

  Ony batareýalar bilen saklamagyň ýerine

  2. Peýdaly set wirtual batareýadyr
  Elektrik togy köp babatda batareýa

  Bejeriş ýa-da çalyşmak zerurlygy bolmazdan we has gowy netijelilik derejesi bilen.

  Başgaça aýdylanda, adaty batareýa ulgamlary bilen has köp elektrik sarp edilýär

 • 500kw-1mw uzaklykdaky gibrid gün paneli ulgamy

  500kw-1mw uzaklykdaky gibrid gün paneli ulgamy

  Gün energiýasy çözgüdi Näme berip bileris:

  1. 700W derejeli Jinko Gün paneli

  2. 630kw gibrid inwertor

  3.1PCS ATESS PBD250 gün gözegçilik ediji

  4. 500kw ýa-da 1MW litiý ýa-da opzv batareýa

  5. PV kabeli

  6. Gün gurnama ulgamy

   

  Ulgamyňyz üçin mugt dizaýn berip bileris.Weöne bize gaty köp maglumat gerek.

  Gün ulgamlaryny ulaldanyňyzda esasy pikirler

  • Gündelik ortaça energiýa sarp edilişi (kWt) - Tomus we gyş
  • Iň ýokary ýük (kWt) - loadüklerden çekilýän iň ýokary güýç
  • Ortaça üznüksiz ýük (kWt)
  • Gün şöhlesi - Locationerleşýän ýeri, howasy, ugry we kölegesi
  • Powertiýaçlyk güýç opsiýalary - Howanyň ýaramazlygy ýa-da ýapylmagy wagtynda

  Aboveokardaky pikirleri göz öňünde tutup, setden daşarky güýç ulgamynyň esasy bölegi batareýanyň inwertor-zarýad berijisi bolup, köplenç köp reverimli inwertor diýlip atlandyrylýar, sebäbi olar adatça setden daşarda ýa-da torda işleýärler.

  Gün hünärmeni, haýsy görnüşiň we ululygyň inwertorynyň şahsy zerurlyklaryňyza has laýykdygyny kesgitlemek üçin ýük tablisasy diýilýän zady bir ýere jemlemeli.Gün massiwini, batareýany we ätiýaçlyk generatoryny ölçemek üçin jikme-jik ýük tablisasy hem talap edilýär.

 • Gün elektrik stansiýasy 100-500KW

  Gün elektrik stansiýasy 100-500KW

  Gün energiýasy çözgüdi Näme berip bileris:

  1. 700W derejeli Jinko Gün paneli

  2.2PCS Atess 630kw gibrid inwertor

  3.4PCS ATESS PBD250 gün gözegçilik ediji

  4. 1MW ORA-da 1.5 MWt Lityum ýa-da opzv Batareýa

  5. PV kabeli

  6. Gün gurnama ulgamy

   

  Ulgamyňyz üçin mugt dizaýn berip bileris.Weöne bize gaty köp maglumat gerek.

  Gün ulgamlaryny ulaldanyňyzda esasy pikirler

  • Gündelik ortaça energiýa sarp edilişi (kWt) - Tomus we gyş
  • Iň ýokary ýük (kWt) - loadüklerden çekilýän iň ýokary güýç
  • Ortaça üznüksiz ýük (kWt)
  • Gün şöhlesi - Locationerleşýän ýeri, howasy, ugry we kölegesi
  • Powertiýaçlyk güýç opsiýalary - Howanyň ýaramazlygy ýa-da ýapylmagy wagtynda

  Aboveokardaky pikirleri göz öňünde tutup, setden daşarky güýç ulgamynyň esasy bölegi batareýanyň inwertor-zarýad berijisi bolup, köplenç köp reverimli inwertor diýlip atlandyrylýar, sebäbi olar adatça setden daşarda ýa-da torda işleýärler.

  Gün hünärmeni, haýsy görnüşiň we ululygyň inwertorynyň şahsy zerurlyklaryňyza has laýykdygyny kesgitlemek üçin ýük tablisasy diýilýän zady bir ýere jemlemeli.Gün massiwini, batareýany we ätiýaçlyk generatoryny ölçemek üçin jikme-jik ýük tablisasy hem talap edilýär.

 • Öý çyrasy üçin arzan 2-5kw paneli dolandyryjy kysmatly gün energiýasy ulgamy

  Öý çyrasy üçin arzan 2-5kw paneli dolandyryjy kysmatly gün energiýasy ulgamy

  Gridden daşarky gün ulgamlaryny ulaldanyňyzda esasy pikirler

  • Gündelik ortaça energiýa sarp edilişi (kWt) - Tomus we gyş
  • Iň ýokary ýük (kWt) - loadüklerden çekilýän iň ýokary güýç
  • Ortaça üznüksiz ýük (kWt)
  • Gün şöhlesi - Locationerleşýän ýeri, howasy, ugry we kölegesi
  • Powertiýaçlyk güýç opsiýalary - Howanyň ýaramazlygy ýa-da ýapylmagy wagtynda

  Aboveokardaky pikirleri göz öňünde tutup, setden daşarky güýç ulgamynyň esasy bölegi batareýanyň inwertor-zarýad berijisi bolup, köplenç köp reverimli inwertor diýlip atlandyrylýar, sebäbi olar adatça setden daşarda ýa-da torda işleýärler.

  Gün hünärmeni, haýsy görnüşiň we ululygyň inwertorynyň şahsy zerurlyklaryňyza has laýykdygyny kesgitlemek üçin ýük tablisasy diýilýän zady bir ýere jemlemeli.Gün massiwini, batareýany we ätiýaçlyk generatoryny ölçemek üçin jikme-jik ýük tablisasy hem talap edilýär.

 • 5KW 10KW özbaşdak güýç ulgamy SAPS

  5KW 10KW özbaşdak güýç ulgamy SAPS

  Gridden daşarky gün ulgamlaryny ulaldanyňyzda esasy pikirler

  • Gündelik ortaça energiýa sarp edilişi (kWt) - Tomus we gyş
  • Iň ýokary ýük (kWt) - loadüklerden çekilýän iň ýokary güýç
  • Ortaça üznüksiz ýük (kWt)
  • Gün şöhlesi - Locationerleşýän ýeri, howasy, ugry we kölegesi
  • Powertiýaçlyk güýç opsiýalary - Howanyň ýaramazlygy ýa-da ýapylmagy wagtynda

  Aboveokardaky pikirleri göz öňünde tutup, setden daşarky güýç ulgamynyň esasy bölegi batareýanyň inwertor-zarýad berijisi bolup, köplenç köp reverimli inwertor diýlip atlandyrylýar, sebäbi olar adatça setden daşarda ýa-da torda işleýärler.

  Gün hünärmeni, haýsy görnüşiň we ululygyň inwertorynyň şahsy zerurlyklaryňyza has laýykdygyny kesgitlemek üçin ýük tablisasy diýilýän zady bir ýere jemlemeli.Gün massiwini, batareýany we ätiýaçlyk generatoryny ölçemek üçin jikme-jik ýük tablisasy hem talap edilýär.

 • Growatt SPF 5000ES Gün toplumy ulgamy 5KW 10KW, litiý batareýasy bilen gözenekli gibrid gün energiýasy ulgamy

  Growatt SPF 5000ES Gün toplumy ulgamy 5KW 10KW, litiý batareýasy bilen gözenekli gibrid gün energiýasy ulgamy

  Gridden daşarky gün ulgamlaryny ulaldanyňyzda esasy pikirler

  • Gündelik ortaça energiýa sarp edilişi (kWt) - Tomus we gyş
  • Iň ýokary ýük (kWt) - loadüklerden çekilýän iň ýokary güýç
  • Ortaça üznüksiz ýük (kWt)
  • Gün şöhlesi - Locationerleşýän ýeri, howasy, ugry we kölegesi
  • Powertiýaçlyk güýç opsiýalary - Howanyň ýaramazlygy ýa-da ýapylmagy wagtynda

  Aboveokardaky pikirleri göz öňünde tutup, setden daşarky güýç ulgamynyň esasy bölegi batareýanyň inwertor-zarýad berijisi bolup, köplenç köp reverimli inwertor diýlip atlandyrylýar, sebäbi olar adatça setden daşarda ýa-da torda işleýärler.

  Gün hünärmeni, haýsy görnüşiň we ululygyň inwertorynyň şahsy zerurlyklaryňyza has laýykdygyny kesgitlemek üçin ýük tablisasy diýilýän zady bir ýere jemlemeli.Gün massiwini, batareýany we ätiýaçlyk generatoryny ölçemek üçin jikme-jik ýük tablisasy hem talap edilýär.

 • Home Deye 12kw 5-30kw gibrid inwertor batareýa bilen gün ulgamy

  Home Deye 12kw 5-30kw gibrid inwertor batareýa bilen gün ulgamy

  Gridden daşarky gün ulgamlaryny ulaldanyňyzda esasy pikirler

  • Gündelik ortaça energiýa sarp edilişi (kWt) - Tomus we gyş
  • Iň ýokary ýük (kWt) - loadüklerden çekilýän iň ýokary güýç
  • Ortaça üznüksiz ýük (kWt)
  • Gün şöhlesi - Locationerleşýän ýeri, howasy, ugry we kölegesi
  • Powertiýaçlyk güýç opsiýalary - Howanyň ýaramazlygy ýa-da ýapylmagy wagtynda

  Aboveokardaky pikirleri göz öňünde tutup, setden daşarky güýç ulgamynyň esasy bölegi batareýanyň inwertor-zarýad berijisi bolup, köplenç köp reverimli inwertor diýlip atlandyrylýar, sebäbi olar adatça setden daşarda ýa-da torda işleýärler.

  Gün hünärmeni, haýsy görnüşiň we ululygyň inwertorynyň şahsy zerurlyklaryňyza has laýykdygyny kesgitlemek üçin ýük tablisasy diýilýän zady bir ýere jemlemeli.Gün massiwini, batareýany we ätiýaçlyk generatoryny ölçemek üçin jikme-jik ýük tablisasy hem talap edilýär.

 • 3kw 5kw 10kw Off grid gibrid gün ulgamy

  3kw 5kw 10kw Off grid gibrid gün ulgamy

  Gridden daşarky gün ulgamlaryny ulaldanyňyzda esasy pikirler

  • Gündelik ortaça energiýa sarp edilişi (kWt) - Tomus we gyş
  • Iň ýokary ýük (kWt) - loadüklerden çekilýän iň ýokary güýç
  • Ortaça üznüksiz ýük (kWt)
  • Gün şöhlesi - Locationerleşýän ýeri, howasy, ugry we kölegesi
  • Powertiýaçlyk güýç opsiýalary - Howanyň ýaramazlygy ýa-da ýapylmagy wagtynda

  Aboveokardaky pikirleri göz öňünde tutup, setden daşarky güýç ulgamynyň esasy bölegi batareýanyň inwertor-zarýad berijisi bolup, köplenç köp reverimli inwertor diýlip atlandyrylýar, sebäbi olar adatça setden daşarda ýa-da torda işleýärler.

  Gün hünärmeni, haýsy görnüşiň we ululygyň inwertorynyň şahsy zerurlyklaryňyza has laýykdygyny kesgitlemek üçin ýük tablisasy diýilýän zady bir ýere jemlemeli.Gün massiwini, batareýany we ätiýaçlyk generatoryny ölçemek üçin jikme-jik ýük tablisasy hem talap edilýär.

 • Batareýa inwertory bilen 12kw 15kw 20kw 25kw 30kw gibrid gün ulgamy

  Batareýa inwertory bilen 12kw 15kw 20kw 25kw 30kw gibrid gün ulgamy

  Gibrid gün ulgamlaryny ulaldanyňyzda esasy pikirler

  • Gündelik ortaça energiýa sarp edilişi (kWt) - Tomus we gyş
  • Iň ýokary ýük (kWt) - loadüklerden çekilýän iň ýokary güýç
  • Ortaça üznüksiz ýük (kWt)
  • Gün şöhlesi - Locationerleşýän ýeri, howasy, ugry we kölegesi
  • Powertiýaçlyk güýç opsiýalary - Howanyň ýaramazlygy ýa-da ýapylmagy wagtynda

  Aboveokardaky pikirleri göz öňünde tutup, gibrid energiýa ulgamynyň esasy bölegi batareýanyň inwertor-zarýad berijisidir, köplenç köp re modeimli inwertor diýlip atlandyrylýar, sebäbi olar adatça setden ýa-da gözenek re iniminde işläp bilýärler.

  Gün hünärmeni, haýsy görnüşiň we ululygyň inwertorynyň şahsy zerurlyklaryňyza has laýykdygyny kesgitlemek üçin ýük tablisasy diýilýän zady bir ýere jemlemeli.Gün massiwini, batareýany we ätiýaçlyk generatoryny ölçemek üçin jikme-jik ýük tablisasy hem talap edilýär.

 • Öçürilen gibrid gün ulgamy

  Öçürilen gibrid gün ulgamy

  Elektrik togy köp babatda batareýa

  Bejeriş ýa-da çalyşmak zerurlygy bolmazdan we has gowy netijelilik derejesi bilen.

  Başgaça aýdylanda, adaty batareýa ulgamlary bilen has köp elektrik sarp edilýär

 • 1800 Growatt Sofar Huawei Solis Sungrow Grid galstuk Inverter Gün inwertory 3-200kw bahalandyrylan güýç

  1800 Growatt Sofar Huawei Solis Sungrow Grid galstuk Inverter Gün inwertory 3-200kw bahalandyrylan güýç

  Port: Şanhaý, Hytaý
  Önümçilik kuwwaty: 50000 bölek / .yl
  Tölegiň şerti: L / C, T / T, D / P, Western Union, Paypal

  DC / AC öwrüjiler

  Çeşme akymynyň tebigaty: Işjeň inwertor
  Tapgyr: Leeke
  Çykyş güýji: > 1000W
  Şahadatnama: SAA, CE, ROHS, UL, ISO9001, CCC
  Marka: Growatt
  Görnüşi:  
  Qty satyn almak./ FOB bahasy
  1-99 bölek ABŞ-nyň 999 dollary
  100+ bölek ABŞ-nyň 888 dollary