Monokristally

 • Alikosolar Gün energiýasy paneli 500Watt 500W

  Alikosolar Gün energiýasy paneli 500Watt 500W

  Pes bahadan ýokary netijelilik mono 500w 500 watt gün panelleri
  Residentialaşaýyş we peýdaly programmalar, üçek we ýerüsti gurnama üçin niýetlenen mono-kristal modullar 144 CELLS.
  Anti-şöhlelendiriji we öz-özüni arassalaýan ýer, kirden we tozandan güýç ýitgisini azaldýar.
  Ajaýyp mehaniki ýük garşylygy: ýokary ýel ýükleri (2400Pa) we gar ýükleri (5400Pa) bilen tassyklanýar.

 • “Alicosolar Mono” 132 ýarym öýjük, ähli gara gün panelleri 465W 470w 475w 480w 485w 182mm öýjük 10BB

  “Alicosolar Mono” 132 ýarym öýjük, ähli gara gün panelleri 465W 470w 475w 480w 485w 182mm öýjük 10BB

  Gün paneliniň bahasynyň esasy tapawudy, 1-nji gün paneli däl-de, 1-nji derejeli gün paneli.

  1. Esasy zakaz etseňizmonogün paneli - öýjük ölçegi 166 * 166mm ýa-da 182mm * 182mm (210 * 210mm ýakyn wagtda meşhur bolar), öýjük belgisi 54 sany, 60 sany, 72 sany, watt: 365-500W), arzan bahany alyp bilersiňiz, sebäbi zawodymyzda ýa-da başgalaryň aksiýasy bar.
  2. Alsoöne ýöriteleşdirilen buýrugy hem edip bileris, öýjükli batareýany IBC, TYPE P-perc ýa-da NI-TOPCON görnüşini saýlap bilersiňiz), mono ýa-da poli, Monofacial ýa-da Bifacial, ululygy, watt, reňk we ş.m. Şeýle hem 670 watt, hatda 705 watt Pv modullaryny hem berip bileris.

  Şeýle hem Hytaýda birinji orunda durýan “Solargiga Energy Holdings Limited” bilen hyzmatdaşlyk etdik.“Solargiga Energy Holdings Limited” Hytaýyň içerki bazaryna jemlenmezden ozal, dünýä bazaryny öwrenip başlaýar.Şinany bir gün paneli isleseňiz, bizi saýlamak iň gowy usuldyr.Has arzan bahadan ýokary hilli önümleri alyp bilersiňiz.

   

  Bir panel panelinde gyzykly bolsaňyz, maňa ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.

  400 480 500 Watt mono gün paneli meşhur we iň arzan bahasy bilen.Öý üçegi, täjirçilik kwartiralary ýa-da toprakly gurnamalar üçin amatly.

 • Reňkli gün panelleri RV PV Mono Gün paneli 50W 100W 200W 180W Gün panelleri Reňk PV

  Reňkli gün panelleri RV PV Mono Gün paneli 50W 100W 200W 180W Gün panelleri Reňk PV

  Iň oňat satuw - reňkli monokristally PV modullary

   

  120 SÖLGI HALF-KUT - 9 BUSBAR
  * Ölçegleri: 1755 x 1038 x 35 mm
  * Agramy: 19,7 kg
  * EModulyň netijeliligi: 13,45% -e çenli
  * Pmax temperatura koeffisiýenti: -0.35% / ° C.

  120 öýjükli modul indi reňkli aýna we reňkli çarçuwalar bilen hem elýeterlidir, bu moduly Integrirlenen fotowoltaika gurmak üçin ýakymly binagärlik elementine öwürýär.
 • “Alicosolar 250W-270W” monokristally öý we täjirçilik maksatly gün paneli

  “Alicosolar 250W-270W” monokristally öý we täjirçilik maksatly gün paneli

  Iň oňat baha 2018 meşhur ýöriteleşdirilen 250W 255W 260W 265W 270W monokristally öý we täjirçilik maksatly gün paneli
  Önümçiligiň öňdebaryjy modul güýji kepilligi
  Halkara hil, howpsuzlyk we öndürijilik şahadatnamalary
  ISO9001 hil dolandyryş ulgamynyň standartlaryna kepillendirilen önümçilik desgasy
  Owadan görnüş, oňat çydamlylyk we aňsat gurnama
  Müşderileriň talaplaryna laýyklykda ýörite dizaýn

 • Alikosolar 72 öýjük 340w-360w mono gün paneli zawody

  Alikosolar 72 öýjük 340w-360w mono gün paneli zawody

  Residentialaşaýyş we peýdaly goşundylar, üçek we ýerüsti gurnama üçin niýetlenen poli-kristal modullar.

  Anti-şöhlelendiriji we öz-özüni arassalaýan ýer, kirden we tozandan güýç ýitgisini azaldýar.

  Ajaýyp mehaniki ýük garşylygy: ýokary ýel ýükleri (2400Pa) we gar ýükleri (5400Pa) bilen tassyklanan

 • Alikosolar gyzgyn satuw monokristally kremniy gün paneli 390-415w zawody

  Alikosolar gyzgyn satuw monokristally kremniy gün paneli 390-415w zawody

  9 gyzgyn satuw monokristally kremniy gün paneli 400w Alicosoalr 400wp zawody
  Residentialaşaýyş we peýdaly programmalar, üçek we ýerüsti gurnama üçin niýetlenen mono-kristal modullar 144 CELLS.
  Anti-şöhlelendiriji we öz-özüni arassalaýan ýer, kirden we tozandan güýç ýitgisini azaldýar.
  Ajaýyp mehaniki ýük garşylygy: ýokary ýel ýükleri (2400Pa) we gar ýükleri (5400Pa) bilen tassyklanýar.

 • Alicosolar mono kristal 9BB 425w-450w gün paneli Halfarym kesilen öýjük

  Alicosolar mono kristal 9BB 425w-450w gün paneli Halfarym kesilen öýjük

  9 gyzgyn satuw monokristally kremniy gün paneli 400w Alicosoalr 400wp zawody
  Residentialaşaýyş we peýdaly programmalar, üçek we ýerüsti gurnama üçin niýetlenen mono-kristal modullar 144 CELLS.

  Anti-şöhlelendiriji we öz-özüni arassalaýan ýer, kirden we tozandan güýç ýitgisini azaldýar.

  Ajaýyp mehaniki ýük garşylygy: ýokary ýel ýükleri (2400Pa) we gar ýükleri (5400Pa) bilen tassyklanýar.

 • “Alicosolar 310w-340w” elektrik monokristally gün paneli pv modulyň bahasy

  “Alicosolar 310w-340w” elektrik monokristally gün paneli pv modulyň bahasy

  5aponiýa 305w 310w 320w elektrik monokristally gün paneli pv modulyň bahasy
  “Alicosolar” gowy enjamlaşdyrylan synag desgalary we güýçli tehniki gün energiýasy ulgamyny öndüriji
  Gözleg we gözleg işlerinde ýöriteleşen “Alicosolar”, gözenek ulgamyna, gözenek ulgamyna we biri-birine bagly gün ulgamyna jemlenendir. Mono-kristal gün paneli, poli-kristal gün paneli, Saklaýyş batareýasy, gün zarýad gözegçiligi, gün inwertory we Gün gurnama we PV modullaryny öndürýän öz zawodymyz bar. “Alicosolar” Germaniýadan, Italiýadan we Japanaponiýadan ösen awtomatiki önümçilik enjamlaryny hödürledi. Önümlerimiz global we ulanyjylar tarapyndan ynamly.
  “Alicosolar” dizaýn, önümçilik, satuw we gurnama üçin bir nokatly hyzmat hödürleýär. Biz siziň bilen tüýs ýürekden hyzmatdaşlyga sabyrsyzlyk bilen garaşýarys.

 • Alicosolar 60 öýjük ýokary netijeliligi 290w-315 watt monokristally pv paneli

  Alicosolar 60 öýjük ýokary netijeliligi 290w-315 watt monokristally pv paneli

  Residentialaşaýyş we peýdaly goşundylar, üçek we ýerüsti gurnama üçin niýetlenen poli-kristal modullar.

  Anti-şöhlelendiriji we öz-özüni arassalaýan ýer, kirden we tozandan güýç ýitgisini azaldýar.

  Ajaýyp mehaniki ýük garşylygy: ýokary ýel ýükleri (2400Pa) we gar ýükleri (5400Pa) bilen tassyklanan

 • “Alicosolar” ýokary hilli mono kristal gün paneli 260w-290w gün moduly

  “Alicosolar” ýokary hilli mono kristal gün paneli 260w-290w gün moduly

  0okary hilli mono kristal gün paneli 290w 300wp gün moduly
  Gelip çykan ýeri Jiangsu, Hytaý
  Marka ady Alicosolar
  Model belgisi AS-M660260W-290W
  Material monokristally kremniý
  Maks.Kuwwaty 290W
  Öýjükleriň sany 60 sany, 60 (6 * 10) sany