HJT 182MM öýjük

 • “Alicosolar Mono” 132 ýarym öýjük, ähli gara gün panelleri 465W 470w 475w 480w 485w 182mm öýjük 10BB

  “Alicosolar Mono” 132 ýarym öýjük, ähli gara gün panelleri 465W 470w 475w 480w 485w 182mm öýjük 10BB

  Gün paneliniň bahasynyň esasy tapawudy, 1-nji gün paneli däl-de, 1-nji derejeli gün paneli.

  1. Esasy zakaz etseňizmonogün paneli - öýjük ölçegi 166 * 166mm ýa-da 182mm * 182mm (210 * 210mm ýakyn wagtda meşhur bolar), öýjük belgisi 54 sany, 60 sany, 72 sany, watt: 365-500W), arzan bahany alyp bilersiňiz, sebäbi zawodymyzda ýa-da başgalaryň aksiýasy bar.
  2. Alsoöne ýöriteleşdirilen buýrugy hem edip bileris, öýjükli batareýany IBC, TYPE P-perc ýa-da NI-TOPCON görnüşini saýlap bilersiňiz), mono ýa-da poli, Monofacial ýa-da Bifacial, ululygy, watt, reňk we ş.m. Şeýle hem 670 watt, hatda 705 watt Pv modullaryny hem berip bileris.

  Şeýle hem Hytaýda birinji orunda durýan “Solargiga Energy Holdings Limited” bilen hyzmatdaşlyk etdik.“Solargiga Energy Holdings Limited” Hytaýyň içerki bazaryna jemlenmezden ozal, dünýä bazaryny öwrenip başlaýar.Şinany bir gün paneli isleseňiz, bizi saýlamak iň gowy usuldyr.Has arzan bahadan ýokary hilli önümleri alyp bilersiňiz.

   

  Bir panel panelinde gyzykly bolsaňyz, maňa ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.

  400 480 500 Watt mono gün paneli meşhur we iň arzan bahasy bilen.Öý üçegi, täjirçilik kwartiralary ýa-da toprakly gurnamalar üçin amatly.

 • Alicosolar Mono 156 ýarym öýjük gün panelleri 560W 565w 570w 575w 580w 182mm öýjük 10BB

  Alicosolar Mono 156 ýarym öýjük gün panelleri 560W 565w 570w 575w 580w 182mm öýjük 10BB

  Hytaýyň Jiangsu welaýatynyň Çanjou şäherindäki 12MW täjirçilik metal üçek gün zawody, 2015-nji ýylyň noýabr aýynda tamamlandy
  Deňizde adaty paket.
  karton guty, agaç guty we agaç palet
  gün panelleri uly kuwwatly gün panelleri 182mm gün panelleri

 • Mono Gün paneli Bifacial 575W 580W 585W 590W 595W

  Mono Gün paneli Bifacial 575W 580W 585W 590W 595W

  670 Watt Gün Paneliniň bahasy watt üçin takmynan 0,25-0,35.
  Ultra ýokary güýç 21,6% netijelilige laýyk gelýär.

  210 modulyň ekosistemasy eýýäm emele geldi we 210 modul esasy inwerterler we yzarlaýjylar bilen doly utgaşýar.Öwrüji çözgütleri, 210 modul bilen gurlan ýaşaýyş, täjirçilik we senagat we peýdaly elektrik taslamalarynyň ähli ssenariýalaryna degişlidir.Mundan başga-da, häzirki senagatyň ortaça görkezijisi bilen deňeşdirilende, 210mm modullarda kuwwatlylygy 35W-90W ýokarlanýar we BOS-da tygşytlylygy watt üçin 0,5-1,6 sent bolýar, bu müşderiler üçin has gymmatly bolýar.
  Bu modullar ajaýyp mehaniki ýük ukybyny we ygtybarlylygyny barlaýan alty sany mehaniki ýük synagyndan geçdi.Gaty ýel, gar tupany, aşa sowuk we doň ýaly aşa howa şertlerini simulýasiýa edýän berk synaglarda 670W modul IEC standartyndan has ýokary ýerine ýetirildi.
  Modullaryň gurulmagy PV ulgamynyň durnuklylygyna-da uly täsir edýär.Şonuň üçin aşa howa şertlerinde garyşyk durnukly gurnama ulanmak PV ulgamynyň howpsuzlygyny we ygtybarlylygyny üpjün edýär we doly ömrüň dowamynda elektrik öndürmekde girdeji gazanýar.
  täze nesil modullary (182, 210) öňki 166 nesil bilen deňeşdirilende ulgam bahasynda has uly artykmaçlygy görkezdi.

  Pes woltly we ýokary simli güýjüň innowasion dizaýny, 210 modula CAPEX we LCOE-de 182 seriýa bilen deňeşdirilende has uly artykmaçlyga mümkinçilik berýär.
  M10 585W modullary bilen deňeşdirilende, 600W we 670W modullar, CAPEX-de 1,5-2 € / Wp tygşytlamak we LCOE-de 3 - 4,5% tygşytlamak bilen ajaýyp öndürijilige eýe.M6 455W bilen deňeşdirilende, LCOE-de tygşytlamak 7,4%.“Alicosolar” -yň 670W, 605W 550W we 480W bilen görkezilen 210 moduly müşderilere has köp baha berýär.

 • Mono Gün paneli Bifacial 475W 480W 485W 490W 495W

  Mono Gün paneli Bifacial 475W 480W 485W 490W 495W

  670 Watt Gün Paneliniň bahasy watt üçin takmynan 0,25-0,35.
  Ultra ýokary güýç 21,6% netijelilige laýyk gelýär.

  210 modulyň ekosistemasy eýýäm emele geldi we 210 modul esasy inwerterler we yzarlaýjylar bilen doly utgaşýar.Öwrüji çözgütleri, 210 modul bilen gurlan ýaşaýyş, täjirçilik we senagat we peýdaly elektrik taslamalarynyň ähli ssenariýalaryna degişlidir.Mundan başga-da, häzirki senagatyň ortaça görkezijisi bilen deňeşdirilende, 210mm modullarda kuwwatlylygy 35W-90W ýokarlanýar we BOS-da tygşytlylygy watt üçin 0,5-1,6 sent bolýar, bu müşderiler üçin has gymmatly bolýar.
  Bu modullar ajaýyp mehaniki ýük ukybyny we ygtybarlylygyny barlaýan alty sany mehaniki ýük synagyndan geçdi.Gaty ýel, gar tupany, aşa sowuk we doň ýaly aşa howa şertlerini simulýasiýa edýän berk synaglarda 670W modul IEC standartyndan has ýokary ýerine ýetirildi.
  Modullaryň gurulmagy PV ulgamynyň durnuklylygyna-da uly täsir edýär.Şonuň üçin aşa howa şertlerinde garyşyk durnukly gurnama ulanmak PV ulgamynyň howpsuzlygyny we ygtybarlylygyny üpjün edýär we doly ömrüň dowamynda elektrik öndürmekde girdeji gazanýar.
  täze nesil modullary (182, 210) öňki 166 nesil bilen deňeşdirilende ulgam bahasynda has uly artykmaçlygy görkezdi.

  Pes woltly we ýokary simli güýjüň innowasion dizaýny, 210 modula CAPEX we LCOE-de 182 seriýa bilen deňeşdirilende has uly artykmaçlyga mümkinçilik berýär.
  M10 585W modullary bilen deňeşdirilende, 600W we 670W modullar, CAPEX-de 1,5-2 € / Wp tygşytlamak we LCOE-de 3 - 4,5% tygşytlamak bilen ajaýyp öndürijilige eýe.M6 455W bilen deňeşdirilende, LCOE-de tygşytlamak 7,4%.“Alicosolar” -yň 670W, 605W 550W we 480W bilen görkezilen 210 moduly müşderilere has köp baha berýär.

 • Mono Gün paneli Bifacial 525W 530W 535W 540W 545W

  Mono Gün paneli Bifacial 525W 530W 535W 540W 545W

  670 Watt Gün Paneliniň bahasy watt üçin takmynan 0,25-0,35.
  Ultra ýokary güýç 21,6% netijelilige laýyk gelýär.

  210 modulyň ekosistemasy eýýäm emele geldi we 210 modul esasy inwerterler we yzarlaýjylar bilen doly utgaşýar.Öwrüji çözgütleri, 210 modul bilen gurlan ýaşaýyş, täjirçilik we senagat we peýdaly elektrik taslamalarynyň ähli ssenariýalaryna degişlidir.Mundan başga-da, häzirki senagatyň ortaça görkezijisi bilen deňeşdirilende, 210mm modullarda kuwwatlylygy 35W-90W ýokarlanýar we BOS-da tygşytlylygy watt üçin 0,5-1,6 sent bolýar, bu müşderiler üçin has gymmatly bolýar.
  Bu modullar ajaýyp mehaniki ýük ukybyny we ygtybarlylygyny barlaýan alty sany mehaniki ýük synagyndan geçdi.Gaty ýel, gar tupany, aşa sowuk we doň ýaly aşa howa şertlerini simulýasiýa edýän berk synaglarda 670W modul IEC standartyndan has ýokary ýerine ýetirildi.
  Modullaryň gurulmagy PV ulgamynyň durnuklylygyna-da uly täsir edýär.Şonuň üçin aşa howa şertlerinde garyşyk durnukly gurnama ulanmak PV ulgamynyň howpsuzlygyny we ygtybarlylygyny üpjün edýär we doly ömrüň dowamynda elektrik öndürmekde girdeji gazanýar.
  täze nesil modullary (182, 210) öňki 166 nesil bilen deňeşdirilende ulgam bahasynda has uly artykmaçlygy görkezdi.

  Pes woltly we ýokary simli güýjüň innowasion dizaýny, 210 modula CAPEX we LCOE-de 182 seriýa bilen deňeşdirilende has uly artykmaçlyga mümkinçilik berýär.
  M10 585W modullary bilen deňeşdirilende, 600W we 670W modullar, CAPEX-de 1,5-2 € / Wp tygşytlamak we LCOE-de 3 - 4,5% tygşytlamak bilen ajaýyp öndürijilige eýe.M6 455W bilen deňeşdirilende, LCOE-de tygşytlamak 7,4%.“Alicosolar” -yň 670W, 605W 550W we 480W bilen görkezilen 210 moduly müşderilere has köp baha berýär.

 • Alicosolar Mono 144 ýarym öýjük Bifacial gün panelleri 515W 520w 525w 530w 535w 182mm öýjük 10BB

  Alicosolar Mono 144 ýarym öýjük Bifacial gün panelleri 515W 520w 525w 530w 535w 182mm öýjük 10BB

  Hytaýyň Jiangsu welaýatynyň Çanjou şäherindäki 12MW täjirçilik metal üçek gün zawody, 2015-nji ýylyň noýabr aýynda tamamlandy
  Deňizde adaty paket.
  karton guty, agaç guty we agaç palet
  gün panelleri uly kuwwatly gün panelleri 182mm gün panelleri

 • Alicosolar Mono 132 ýarym öýjük bifasial gün panelleri 470W 475w 480w 485w 490w 182mm öýjük 10BB

  Alicosolar Mono 132 ýarym öýjük bifasial gün panelleri 470W 475w 480w 485w 490w 182mm öýjük 10BB

  Hytaýyň Jiangsu welaýatynyň Çanjou şäherindäki 12MW täjirçilik metal üçek gün zawody, 2015-nji ýylyň noýabr aýynda tamamlandy
  Deňizde adaty paket.
  karton guty, agaç guty we agaç palet
  gün panelleri uly kuwwatly gün panelleri 182mm gün panelleri

 • “Alicosolar Mono” 156 ýarym öýjük, ähli gara gün panelleri 555W 560w 565w 570w 575w 182mm öýjük 10BB

  “Alicosolar Mono” 156 ýarym öýjük, ähli gara gün panelleri 555W 560w 565w 570w 575w 182mm öýjük 10BB

  Hytaýyň Jiangsu welaýatynyň Çanjou şäherindäki 12MW täjirçilik metal üçek gün zawody, 2015-nji ýylyň noýabr aýynda tamamlandy
  Deňizde adaty paket.
  karton guty, agaç guty we agaç palet
  gün panelleri uly kuwwatly gün panelleri 182mm gün panelleri

 • “Alicosolar Mono” 144 ýarym öýjük, ähli gara gün panelleri 510W 515w 520w 525w 530w 182mm öýjük 10BB

  “Alicosolar Mono” 144 ýarym öýjük, ähli gara gün panelleri 510W 515w 520w 525w 530w 182mm öýjük 10BB

  Hytaýyň Jiangsu welaýatynyň Çanjou şäherindäki 12MW täjirçilik metal üçek gün zawody, 2015-nji ýylyň noýabr aýynda tamamlandy
  Deňizde adaty paket.
  karton guty, agaç guty we agaç palet
  gün panelleri uly kuwwatly gün panelleri 182mm gün panelleri

 • “Alicosolar Mono” 144 ýarym öýjükli gün panelleri 515W 520w 525w 530w 535w 182mm öýjük 10BB

  “Alicosolar Mono” 144 ýarym öýjükli gün panelleri 515W 520w 525w 530w 535w 182mm öýjük 10BB

  Hytaýyň Jiangsu welaýatynyň Çanjou şäherindäki 12MW täjirçilik metal üçek gün zawody, 2015-nji ýylyň noýabr aýynda tamamlandy
  Deňizde adaty paket.
  karton guty, agaç guty we agaç palet
  gün panelleri uly kuwwatly gün panelleri 182mm gün panelleri

 • “Alicosolar Mono” 132 ýarym öýjük gün panelleri 470W 475w 480w 485w 490w 182mm öýjük 10BB

  “Alicosolar Mono” 132 ýarym öýjük gün panelleri 470W 475w 480w 485w 490w 182mm öýjük 10BB

  Hytaýyň Jiangsu welaýatynyň Çanjou şäherindäki 12MW täjirçilik metal üçek gün zawody, 2015-nji ýylyň noýabr aýynda tamamlandy
  Deňizde adaty paket.
  karton guty, agaç guty we agaç palet
  gün panelleri uly kuwwatly gün panelleri 182mm gün panelleri