Gün ýaýy

 • demir üçek

  demir üçek

  Dürli galaýy üçekli ýaýlar bilen, “Alicosolar” metal üçekli gün montaj kysymy duşup biler

  trapezoid / gasynlanan demir üçek we içerde girmezden ýa-da girmezden tikilen üçek islegi

  üçek“Alicosolar” -y üpjün etmek üçin ajaýyp inerener topary we hil dolandyryş ulgamy bar

  ajaýyp hyzmat.

 • kafel üçegi

  kafel üçegi

  Dürli galaýy üçekli ýaýlar bilen, “Alicosolar” metal üçekli gün montaj kysymy duşup biler

  trapezoid / gasynlanan demir üçek we içerde girmezden ýa-da girmezden tikilen üçek islegi

  üçek“Alicosolar” -y üpjün etmek üçin ajaýyp inerener topary we hil dolandyryş ulgamy bar

  ajaýyp hyzmat.